دوستان عزیزی که فایل های تمرین درس #C را خواسته بودند، تمام فایل ها را در لینک زیر قرار داده ام. اگر هم فایلی جدید پیدا کنم در همین لینک زیر قرار میدهم.

( برای دانلود بعد از باز شدن صفحه روی File کلیک کرده و Download را انتخواب نمایید )

دوستانی هم که برنامه Microsoft Visual Studio را ندارند می توانند از لینک زیر دانلود نمایید.

اینجا کلیک کنید