استاد حبیبی نمرات درس برنامه نویسی را در وبسایت خودشان منتشر کردند...

برای مشاهده نمرات به وبسایت ایشان مراجعه یا فایل را از همین جا دانلود کنید....

دریافت
حجم: 73.5 کیلوبایت

دریافت
حجم: 82.5 کیلوبایت