اطلاعیه سایت دانشگاه :   قابل توجه دانشجویان محترم زمان پرداخت شهریه  نیمسال دوم 8/12/1393 می باشد، در صورت نپرداختن شهریه سامانه سجاد دانشجویان بسته  می شود و عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد .