درس آشنایی با مبانی شبکه رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری   


فایل PowerPoint جلسه دوم:
اینجا کلیک کنید
حجم: 49.4 مگابایت

فایل PowerPoint جلسه سوم:
اینجا کلیک کنید
حجم: 93.3 مگابایت