این پست رو دوباره آوردم بالا که دوستان راحتر پیداش کنند


PDF تمام جزوه هایی که تا حالا استاد موسویان و استاد حافظی پور به من داده اند

فایل ها بروز شدن


PDF استاد موسویان

( برای دانلود بعد از باز شدن صفحه روی File کلیک کرده و Download را انتخواب نمایید )

--------------------------------------------


PDF استاد حافظی پور

( برای دانلود بعد از باز شدن صفحه روی File کلیک کرده و Download را انتخواب نمایید )