با تشکر از دوست عزیزمان آقای زندیه برای اسکن فایل ها

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
عنوان: جزوه شبکه (نسخه اول) آقاخانی
حجم: 1.77 مگابایت
توضیحات: جزوه های ارسالی توسط خود استاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
عنوان: جزوه شبکه (نسخه دوم) آقاخانی
حجم: 2.73 مگابایت
توضیحات: جزوه های ارسالی توسط خود استاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
عنوان: ادامه جزوه شبکه آقاخانی
حجم: 1.73 مگابایت
توضیحات: ادامه جزوه شبکه آقاخانی