با تشکر از دوست عزیزمان آقای زندیه برای اسکن فایل ها

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
عنوان: جزوه امنیت شبکه آقاخانی بخش اول
حجم: 3.7 مگابایت
توضیحات: جزوه های ارسالی توسط خود استاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
عنوان: ادامه جزوه امنیت آقاخانی بخش اول
حجم: 1.72 مگابایت
توضیحات: جزوه های ارسالی توسط خود استاد