بچه ها اینا نمره های خامی هست که استاد رو وبلاگ خودش گذاشته
ایشالا که ببره روو نمودار و یه توفیقی به حال برخی دوستان داشته باشه

دریافت
عنوان: نمره درس سرویس دهنده اینترنتی
حجم: 30.5 کیلوبایت

دریافت
عنوان: نمره درس سرویس دهنده اینترنتی
حجم: 30.5 کیلوبایت